Pored mnoštva mehaničkih i hidrauličnih manjih vitala za creva izdvajamo, hidraulično zakretno vitlo za namotavanje creva za probijanje kanalizacionih cevovoda. U zavisnosti od izvodjenja vitlo može sadržati do 120 metara creva prečnika do fi 25 mm. Zakretanjem se omogućava postizanje bolje pozicije u radu, a na vitlu je omogućeno montiranje pouzdane pneumatske kočnice za bravljenje u željenom položaju i osvetljenja. Opis
Galerija
Proizvodimo veliki broj različitih tipova i veličina mlaznica za probijanje kanalizacionih cevovoda za različite protoke vode. Mlaznice se proizvode prema odgovarajućim preporukama, ali i po specijalnom zahtevu kupaca. Opis
Galerija
Proizvodimo veći broj različitih tipova obrtnih priključaka za montažu na vitla i ostale obrtne pozicije različitih oblika. Materijal izrade je prohrom. Obrtni priključci se proizvode prema odgovarajućim preporukama, ali i po specijalnom zahtevu kupaca. Opis
Galerija