Rotomag mlaznica je pogodna za gašenje svih tipova požara. Poseduje regulaciju protoka od 100 do 400 litara, i regulaciju oblika mlaza od punog do raspršenog. U središnjem delu nalazi se rotirajući prsten koji obezbeđuje bolje raspršivanje, a moguće je postaviti i dodatak za penu. Zatvaranje i otvaranje protoka je pomoću ručice loptastog ventila. Isporučuje se sa spojnicom tipa Storz C (∅52 mm). Opis
Galerija
Namenjena je za gašenje požara punim i raspršenim mlazom vode, sa protokom od 200 l/min. Oblik mlaza (pun, tuš ili vodena zavesa) postiže se jednostavnim okretanjem regulatora mlaza. Zatvaranje i otvaranje protoka je pomoću ručice loptastog ventila. Isporučuje se sa spojnicom tipa Storz C (∅52 mm). Opis
Galerija
Namenjena je za gašenje požara punim i raspršenim mlazom vode, sa promenom protoka od 200 i 400 litara. Biranje protoka 200 ili 400 litara vrši seokretanjem regulatora u centralnom delu mlaznice. Oblik mlaza (pun, tuš ili vodena zavesa) postiže se jednostavnim okretanjem regulatora mlaza. Zatvaranje i otvaranje protoka je pomoću ručice loptastog ventila. Isporučuje se sa spojnicom tipa Storz C (∅52 mm). Opis
Galerija
Omogućava efikasno gašenje požara punim i raspršenim mlazom vode. Može se koristiti za pranje i polivanje ulica, a veoma je pogodna za zalivanje u poljoprivredi. Kapacitet mlaznice je 200 l/min pri 8 bara. Delovi mlaznice su izrađeni od aluminijuma i mesinga. Priključna spojka je tipa Storz C (∅52 mm). Opis
Galerija
Koristi se za gašenje mineralnih ulja i požara u hemijskim industrijama. Proizvodi se u dve varijante sa protokom od 200 l/min i 400 l/min. Isporučuje se sa spojnicom tipa Storz C (∅52 mm). Opis
Galerija
Koristi se za gašenje požara klase A i B. Proizvodi se u dve varijante sa protokom od 200 l/min i 400 l/min. Isporučuje se sa spojnicom tipa Storz C (∅52 mm). Opis
Galerija
Namenjen je za rad sa svim vrstama penila i svim vrstama uređaja za stvaranje pene. Poseduje regulator koji omogućava promenu odnosa mešanja od 2, 3, 4, 5, ili 6%. Proizvodi se u dve varijante za protoke od 200 i 400 l/min. Na ulazu i izlazu mešača montirane su spojke tipa Storz C (∅52 mm). Crevo i odgovarajuća spojka, za dovod penila na mešač, se isporučuju zajedno sa mešačem. Opis
Galerija
Namenjen je za merenje pritiska i protoka u hidrantskim instalacijama. Sastoji se od brzootvarajućeg ventila sa ručicom, kompleta od sedam mlaznica, linijskog manometra, dva ključa za spojke i tabele za određivanje protoka. Komplet je smešten u aluminijumski kofer. Priključne spojke su tipa Storz C (∅52 mm). Opis
Galerija
Namenjen je za punjenje i pražnjenje PPA suvim prahom u servisnim radionicama i na terenu. Uređajem se mogu puniti svi aparati od S-1 do S-12. Za punjenje i pražnjenje pp aparataS-50, S-100, S-250 potrebno je koristiti posebno izrađen pribor koji nije sastavni deo ovog uređaja. Opis
Galerija
Uređaj je namenjen za punjenje bočica pp aparata od 2, 3, 5, i 10 kg. Sastoji se od pumpnog uređaja, uređaja za pretakanje i radnog stola. Na radnom stolu se nalazi komandna tabla sa prekidačima imanometrima visokog pritiska. Uz uređaj se isporučuje priključak sa crevom i ventilom za punjenje većih boca. Vaga za merenje bočica nije sastavni deo uređaja. Opis
Galerija
Namenjena je za brzo dejstvo na teško pristupačnim terenima i mestima gde se skladište lako zapaljive materije. Rezervoar je kapaciteta 140 litara penila, i napravljen je od polietilena ojačan staklenim vlaknima. U komplet ulaze dva creva "C" dužine 15 metara, linijski mešač protoka 400 l/min, i mlaznica za tešku penu. Može se priključiti na vatrogasno vozilo ili hidrantsku mrežu. Opis
Galerija
Namenjena je za gašenje zapaljenih tečnosti (nafta, benzin, ulje, boje), plastičnih masa i električnih instalacija pod naponom. Dobar efekat gašenja i hlađenja se postiže razbijanjem mlaza na veliki broj kapljica koje prave vodenu maglu. Poseduje ručicu sa loptastim ventilom kojom se zatvara i otvara protok. Isporučuje se sa spojnicom tipa Storz C (∅52 mm). Opis
Galerija
Ručno komandovani bacač sa podešljivim položajem ručke za komandovanje, kapaciteta podešljivog od 1.200 do 2.400 lit/min pri pritisku od 10 bara, sapodešavanjem oblika mlaza vode od punog do raspršenog mlaza. Materijal izrade bacača je aluminijumska legura sa povećanom otpornošću na koroziju. Cev za penu je zakretna. Kočnice za fiksiranje u željenom položaju.Zakretanje bacača po horizontali je 3600,a po vertikaliod –150do +750.Domet vode je oko 55 m, a domet bacača sa penom je oko 45 metara. Pogodan za instalaciju, kako na vozila, tako i na stabilne instalacije. Opis
Galerija
Namenjena je za gašenje zapaljenih tečnosti (nafta, benzin, ulje, boje), plastičnih masa i električnih instalacija pod naponom. Dobar efekat gašenja i hlađenja se postiže razbijanjem mlaza na veliki broj kapljica koje prave vodenu maglu. Poseduje ručicu sa loptastim ventilom kojom se zatvara i otvara protok. Isporučuje se sa spojnicom tipa Storz C (∅52 mm). Opis
Galerija
Namenjen prvenstveno za gašenje, hladjenje i zaštitu pri intervenciji. Položaj bacača se po vertikali može regulisati. Kapacitet bacača i oblik mlaza su podešljivi. Materijal izrade bacača je aluminijumska legura sa povećanom otpornošću na koroziju. Domet vode je oko 55 m, a domet bacača sa penom je oko 45 metara. Opis
Galerija