Naziv: Navalnovatrogasno vozilo
Podvozak: Zastava TurboZeta 85.14produžena kabina
Pumpa: Rosenbauer NH 20, protok 2000 lit/min na 10 bar-a i 400 lit/min na 40 bar-a
Rezervoari: Rezervoar za vodu 2000 litara i rezervoar za penilo 200 litara, GRP
Oprema:
Vitlo normalnog i visokog pritiska, bacač vode i pene, vatrogasna creva, sprave i oprema
Opis
Galerija
Naziv: Specijalno tehničko vatrogasno vozilo
Podvozak: MB Atego 925 AF
Pumpa: Rosenbauer UHPS, protok 40 lit/min na 100 bar-a
Rezervoar: Rezervoar za vodu 500 litara, prohromski
Oprema: Hidraulički razvalni alat, generator struje, ručni i pneumatski alat za za tehničke intervencije i spašavanje, teleskop za osvetljenje okoline, čekrk za izvlačenje, radni far i osvetljenje
Kabina za posadu: Bexing d.o.o. produžena kabina za smeštaj 4 člana posade sa ličnom zaštitnom opremom sa specijalnim sedištima za smeštaj izolacionih aparata
Opis
Galerija
Naziv: Specijalno tehničko vatrogasno vozilo
Podvozak: MB Vario 815D Pumpa: Rosenbauer UHPS, protok 40 lit/min na 100 bar-a
Rezervoar: Rezervoar za vodu 500 litara, prohromski
Oprema: Hidraulički razvalni alat, generator struje, ručni i pneumatski alat za tehničke intervencije i spašavanje, čekrk za izvlačenje, radni far i osvetljenje
Opis
Galerija
Naziv: Specijalno tehničko vatrogasno vozilo za opasne materije
Podvozak: MB Vario 815D
Pumpa: Rosenbauer UHPS, protok 40 lit/min na 100 bar-a
Rezervoar: Rezervoar za vodu 500 litara, prohromski
Oprema:Oprema za rad sa opasnim materijama, zaštitna odela,šator i oprema za dekontaminaciju, oprema za analizu, pumpe za manipulaciju opasnim materijama
Opis
Galerija
Naziv: Vatrogasna cisterna voda/pena
Podvozak: Zastava Turbo Zeta85.14 BNŠ
Pumpa: Rosenbauer NH 20, protok 2000 lit/min na 10 bar-a i 400 lit/min na 40 bar-a
Rezervoari:Rezervoar za vodu 3000 litara i rezervoar za penilo 200 litara, GRP
Oprema:
Vitlo normalnog i visokog pritiska, vatrogasna creva, bacač za vodu i penu, sprave i oprema za gašenje
Opis
Galerija
Naziv: Navalno vatrogasno vozilo voda/pena
Podvozak: MB Atego 915 Pumpa:Rosenbauer NH 20, protok 2000 lit/min na 10 bar-a i 400 lit/min na 40 bar-a
Rezervoari: Rezervoar za vodu 4000 litara, prohromski i rezervoar za penilo 200 litara, GRP
Oprema: Vitlo normalnog i visokog pritiska, bacač za vodu i penu, vatrogasna creva, sprave i oprema za gašenje
Opis
Galerija
Naziv: Vatrogasno cisterna voda/pena
Podvozak: Iveco EuroTrakker
Pumpa: Rosenbauer NH 20, protok 2000 lit/min na 10 bar-a i 400 lit/min na 40 bar-a
Rezervoari:Rezervoar za vodu 10.000 litara, prohromski i rezervoar za penilo 200 litara, GRP
Oprema: Vatrogasna creva, sprave i oprema za gašenje, generator struje, osvetljenje i signalizacija
Opis
Galerija
Naziv: Vatrogasna cisterna voda/pena
Podvozak:Iveco EuroTrakker MP260E38W, pogon 6x6 sa jednostrukim gumama Pumpa:Rosenbauer NH 20, protok 2000 lit/min na 10 bar-a i 400 lit/min na 40 bar-a
Rezervoari:Rezervoar za vodu 8000 litara, prohromski i rezervoar za penilo 500 litara, GRP
Oprema:Vitlo normalnog i visokog pritiska, vatrogasna creva, bacač za vodu i penu, sprave i oprema za gašenje, oprema za tehničke intervencije
Opis
Galerija
Naziv: Specijalno tehničko vatrogasno vozilo
Podvozak:Mercedes-Benz Sprinter 314, 1+5, CDI, Doka
Oprema:Vatrogasna creva, sprave i oprema, generator struje, prenosne pumpe, hidraulički alat i oprema za ličnu i hemijsku zaštitu
Opis
Galerija
Naziv: Navalno vatrogasno vozilo
Podvozak:MB Atego 1325 F Pumpa:Rosenbauer NH 20, protok 2000 lit/min na 10 bar-a i 400 lit/min na 40 bar-a
Rezervoari:Rezervoar za vodu 4000 litara, prohromski i rezervoar za penilo 500 litara, GRP
Oprema:Vitlo normalnog i visokog pritiska, vatrogasna creva, sprave i oprema za gašenje, radni far i osvetljenje
Kabina za posadu:Bexing d.o.o. produžena kabina za smeštaj 4 člana posade sa ličnom zaštitnom opremom sa specijalnim sedištima za smeštaj izolacionih aparata  
Opis
Galerija
Naziv: Aerodromsko vatrogasno vozilo VPP
Podvozak:Iveco EuroTrakker MP 190E44W, pogon 4x4 sa jednostrukim gumama
Pumpa:
Rosenbauer NH 40, protok 4000 lit/min na 10 bar-a i 400 lit/min na 40 bar-a
Rezervoari:Rezervoar za vodu 4000 litara, rezervoar za penilo 500 litara i prah 500 kg
Oprema:Vitla normalnog i visokog pritiska, vatrogasna creva, sprave i oprema, daljinsko komandovani bacač Rosenbauer RM60E (komandovanje vozilom iz kabine)
Opis
Galerija
Naziv: Vatrogasna cisterna VP
Podvozak:Iveco EuroTrakker MP 190E31
Pumpa:Rosenbauer NH 30, protok 3000 lit/min na 10 bar-a i 400 lit/min na 40 bar-a
Rezervoari:Rezervoar za vodu 6000 litara, rezervoar za penilo 300 litara GRP
Oprema:
Vitla normalnog i visokog pritiska, vatrogasna creva, bacač za vodu ili penu, vatrogasne sprave i oprema
Opis
Galerija
Naziv: Navalno vatrogasno vozilo
Podvozak:MB Atego 1321 Pumpa:Rosenbauer NH 20, protok 2000 lit/min na 10 bar-a i 400 lit/min na 40 bar-a
Rezervoari:Rezervoar za vodu 4000 litara, rezervoar za penilo 300 litara
Oprema
:Vitlo normalnog i visokog pritiska, vatrogasna creva, sprave i oprema za gašenje,Kabina za posadu:Bexing d.o.o. produžena kabina za smeštaj 4 člana posade sa ličnom zaštitnom opremom sa specijalnim sedištima za smeštaj izolacionih aparata
Opis
Galerija
Naziv: Kombinovano vatrogasno vozilo VPP 6000/400/1000
Podvozak:Kamaz 53212
Pumpa:Rosenbauer NH 30, protok 3000 lit/min na 10 bar-a i 400 lit/min na 40 bar-a
Rezervoari:Rezervoar za vodu 6.000 litara, rezervoar za penilo 400 litara i prah 1000 kg
Oprema:Vitlo normalnog i visokog pritiska, bacač za vodu i penu, bacač za prah, vatrogasna creva, sprave i oprema
Opis
Galerija
Naziv: Kombinovano vatrogasno vozilo VP 8000/300
Podvozak:Iveco Euro Trakker MP 260E35H
Pumpa:Rosenbauer NH 30, protok 3000 lit/min na 10 bar-a i 400 lit/min na 40 bar-a
Rezervoari:Rezervoar za vodu 8.000 litara, rezervoar za penilo 300 litara GRP
Oprema:
Vitlo normalnog i visokog pritiska, bacač za vodu i penu , vatrogasna creva, sprave i oprema
Opis
Galerija
Naziv: Specijalno kombinovano vatrogasno vozilo VP sa hidrauličnom radnom platformom
Podvozak:FAP 1821 BP Pumpa:Rosenbauer NH 20, protok 2000 lit/min na 10 bar-a i 400 lit/min na 40 bar-a
Rezervoari:Rezervoar za vodu 4.000 litara, rezervoar za penilo 300 litara GRP
Oprema:
Vitlo normalnog i visokog pritiska, bacač za vodu i penu u korpi platforme i na nadgradnji vozila, vatrogasna creva, sprave i oprema PlatformaHidraulična teleskopska platforma radne visine 16 metara
Opis
Galerija
Naziv: Specijalno kombinovano vatrogasno vozilo VPP sa hidrauličnom radnom platformom
Podvozak:Iveco EuroTrakker AD260T35
Pumpa:Rosenbauer NH 40, protok 4000 lit/min na 10 bar-a i 400 lit/min na 40 bar-a
Rezervoari:Rezervoar za vodu 8.000 litara, rezervoar za penilo 1000 litara GRP i prah 500 kilograma
Oprema:Vitlo normalnog i visokog pritiska, bacač za vodu i penu u korpi platforme i na nadgradnji vozila, bacač za prah, vatrogasna creva, sprave i oprema
Platforma:Hidraulična teleskopska platforma radne visine 16 metara
Opis
Galerija